EXTINS - RFA Empowering Women Hub Networks

21 February 2022

REQUEST FOR APPLICATIONS:

Empowering Women Hub Networks

 

RFA Număr:

SEED FORUM-2022-1001

Data emiterii:

 

21.02.2022

Termenul limită pentru Oferte:

29.04.2022 Extins

 

Descrierea:

Sprijin pentru inițiativele private pentru a implica femeile liber profesioniști și antreprenoare în baza unui apel public. 10 femei vor fi selectate și premiate cu acces gratuit la Women HUB din cadrul IHUB pentru o perioadă de 6 (șase) luni.

Pentru:

„Empowering Women Hub Networks” finanțat de UN Women și Suedia, în parteneriat cu Proiectul TEKWILL, finanțat de USAID și Suedia

Emis de:

Instituția Privată SEED FORUM MOLDOVA


Persoana de Contact:


Irina.grisca@ihub.world, Irina Grișca, Manager General iHUB Chișinău 1. Despre SEED FORUM MOLDOVA(IHUB)

Seed Forum Moldova promovează dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul unei rețele globale în baza unui parteneriat public-privat. Prezent în peste 50 de țări din întreaga lume, în 2016 Seed Forum Moldova a deschis iHub Chișinău - un hub tehnologic situat în inima orașului Chișinău, care își propune să crească următoarea generație de antreprenori și antreprenoare, să ofere sprijin extins pentru integrarea acestora în rețelele globale și să ofere o largă gamă de servicii pentru a le susține operațiunile zilnice: acces la spații de coworking, servicii de sprijin pentru afaceri, inițiative comunitare.

Seed Forum Moldova face parte dintr-o organizație globală de sprijinire a antreprenoriatului cu programe în desfășurare în peste 50 de țări din întreaga lume. Viziunea este de a crea un sistem global de inovare, oferind acces la fonduri de capital privat pentru start-up-uri și extindere transfrontalieră.

Printre serviciile oferite se numara:

 • Spațiu de lucru în comun(coworking). Accesibil și complet echipat pentru muncă.
 • Spații pentru evenimente. Un loc pentru a participa și a organiza evenimente.
 • Legătura cu comunitatea. iHUB s-a dovedit a fi un loc care atrage, dezvoltă și conectează studenți, antreprenori, profesori etc. la comunitățile formate sau noi, din domeniul IT și non-IT.
 • Training și mentorat prin evenimente și programe și o legătură directă cu profesioniști și mentori.
 • Inclusiv și accesibil pentru băieți și fete, bărbați și femei
 • Acces la rețeaua mondială de investitori

 

Seed Forum Moldova este un ONG înregistrat conform legislației moldovenești în 2016.

Misiunea noastră este de a ajuta rezidenții să reușească în creșterea antreprenorială, crescând astfel gradul de pregătire și atractivitate pentru investiții.

 Începând cu anul 2021, iHUB are peste 1500 m2, oferiți de Universitatea Tehnică, având ca scop integrarea de noi abordări precum Concepte verzi și spații prietenoase cu femeile în cadrul inițiativelor Women Hub dezvoltate în parteneriat cu Asociația Companiilor TIC din Moldova.

 În timpul activității noastre, luăm în considerare Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, în special:

 • Egalitatea sexelor. În cadrul iHUB Green, am deschis primul Women Hub care promovează și încurajează fetele și femeile să-și atingă întregul potențial și să aibă acces egal la cunoștințe și muncă, Industrie, inovare și infrastructură. iHUB Green este un proiect axat pe crearea unei noi infrastructuri moderne și accesibile care sprijină industriile să dezvolte și să conecteze IT-ul cu non-IT pentru a promova inovația în alte industrii precum sănătatea, educația etc.
 • Orașe și comunități durabile. iHUB Green contribuie la transformarea orașului nostru într-unul durabil și modern prin reînnoirea infrastructurii existente și prin crearea de servicii pentru comunitățile care se formează și cresc într-un mediu urban.
 • Locuri de muncă mai bine plătite și creștere economică prin sprijinirea dezvoltării industriei IT și antreprenoriatului și legând inovația de alte sectoare pentru a stimula creșterea acestora.

Identitatea iHUB și obiectivele pe termen lung sunt stabilite de nevoile primare ale grupurilor noastre țintă, care se bazează pe oportunități egale și ușor de obținut pentru educație, muncă și dezvoltare. Avem servicii care sunt oferite în mod egal tuturor celor care au nevoie de ele și ne concentrăm pe dezvoltarea infrastructurii care promovează dezvoltarea durabilă a industriei și comunităților.

Grupurile noastre țintă vor beneficia de un spațiu confortabil pentru ei, care oferă acces la un mediu de lucru complet echipat, la educație și cunoștințe, care este durabil, eficient și sigur.

1.2 Despre proiectul „Empowering Women Hub Networks”:

Empowering Women Hub Networks este un proiect de 10 luni care urmărește să atingă dezvoltarea economică prin implicarea mai multor fete și femei în sectoarele promițătoare, cu scopul de a avea impact asupra egalității, independenței și să creeze un acces mai bun la oportunități economice. Ne propunem să replicăm succesul anterior a proiectului Women HUB din Chișinău, prin promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor prin tehnologiile informației și dezvoltarea comunicațiilor.

De asemenea, dorim să creștem conștientizarea faptului că tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) sunt instrumente care permit egalitatea de gen și abilitarea femeilor și sunt esențiale pentru crearea unor societăți în care atât femeile, cât și bărbații pot contribui și participa în mod egal.

Potrivit rapoartelor UN Women, femeile reprezintă 19% din forța de muncă din IT, ceea ce este conform perspectivei medii a UE, totuși, ținând cont de contextul țării, potențialul femeilor care urmează cariere STEM este încă sub explorat.

Principalele motive pentru care fetele și femeile tind să evite STEM sunt legate de încrederea în sine, percepția unei cariere dominate de bărbați și stereotipuri, roluri viitoare impuse fetelor și oportunități insuficiente pentru femei de a se dezvolta într-un mediu prietenos și deschis.

1.3 Valoarea premiului oferit

În cadrul acestei activități, 10 femei vor fi selectate și premiate cu acces gratuit la Women HUB din cadrul IHUB Chișinău pentru o perioadă de 6 (șase) luni (denumit mai târziu „Premiu”). Femeile vor fi selectate pe baza apelului public și a aplicației. Prioritatea va fi acordată femeilor din zone defavorizate, grupurilor social vulnerabile și puternic afectate de COVID-19. IHUB va oferi la 10 femei acces gratuit la spațiile noastre, astfel vor avea oportunitatea de a se implica în ecosistemul antreprenorial și tehnologic și să-și reducă riscurile în dezvoltarea unei afaceri/proiect. Premierea va fi pe baza unui proces deschis de aplicare.

Hub-ul va oferi acces la:

 • Acces complet la spațiul de coworking IHUB pentru o perioadă de 6 luni consecutive
 • Spațiu de birou fix în IHUB
 • Acces la evenimente - cum ar fi orele de mentorat, evenimente comunitare, programe internaționale aliniate nevoilor post COVID
 • Evenimente online de antreprenoriat (min 4)
 • Programe de mentorat (unu la unu) pentru a asigura elementele de distanțare socială
 • Sprijinirea femeilor și a tinerelor în programele de inovare unde se găsesc oportunități mai bune legate de piețele globale
 • Acces la comunitatea locală și internațională TIC
 • Suport individual în baza solicitărilor

1.4 Durata Premiului

Premiul și bugetul proiectului pentru atribuire este de 6 (șase) luni consecutive.

1.5 Candidatele eligibile

Candidatele eligibile pentru aplicare sunt:

 • femei, cetățeni ai Republicii Moldova, în vârstă de 18 ani sau peste
 • persoane fizice și juridice cu min 51% femei fondatoare și femei în conducere

Domenii de activitate eligibile:

 • Candidate care lucrează la/au o idee inovatoare legată de tehnologie
 • Munca independentă/munca online
 • Lucrări legate de domeniul TIC
 • Startup-uri
 • Implementarea proiectelor

Aplicantele nu trebuie să fi fost condamnate pentru infracțiuni legate de activități economice.

 1. Procesul de aplicare

2.1 Descrierea procesului de aplicare

Procesul de selecție constă din 2 etape: evaluarea aplicației și un interviu personal cu echipa proiectului. Procesul de selecție este conceput în conformitate cu principiile meritului, transparenței, egalității și utilizării raționale a fondurilor. Candidatele sunt selectate în funcție de criteriile clare de eligibilitate și selecție, dintre care acestea din urmă sunt evaluate de evaluatori cu experiență și independenți. Aplicațiile care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate și care îndeplinesc cel mult criteriile de selecție vor fi preselectate pentru a doua etapă a procesului de aplicare: Interviurile personale. În faza finală, candidatele vor fi evaluate și clasificate de Comitetul Independent de Evaluare și, în funcție de disponibilitatea fondurilor. Aplicantele care se vor clasa cel mai bine și vor fi selectate pentru Premiu, li se va oferi semnarea Acordului de atribuire/premiere.

2.2 Instrucțiuni pentru procesul de aplicare

APLICANTELE vor aplica prin apelul public.

Candidatele pot aplica atât ca și persoană fizică, cât și ca persoană juridică. În cazul în care candidata va aplica ca persoană juridică, aplicația trebuie să cuprindă lista documentelor atât de la punctul 2.3, cât și de la punctul 2.4.

2.3 Documente obligatorii:

 • CV-ul aplicantei (cu informații detaliate despre experiența profesională, studii, informații personale și de contact)
 • Scrisoare de motivație (min 300 de cuvinte, max 500 de cuvinte)
 • Prezentare de proiect/startup (dacă este cazul)

2.4 Documente solicitate numai candidatelor cu persoane juridice:

*un singur solicitant poate aplica ca persoană juridică, o singură persoană poate fi premiată, neeligibil pentru echipe

 • Descrierea entității juridice
 • Certificatul de înregistrare de înregistrare
 • Extrasul din Registrul de Stat
 • Organigrama entității

2.5 Documentele suplimentare pot fi atașate dacă sunt considerate valoroase pentru aplicație.

2.6 Aplicațiile trebuie să fie în una dintre următoarele limbi:

 • Limba Română
 • Limba Engleză
 • Limba Rusă

La pregătirea aplicației se aplică următoarele reguli:

 1. Există o singură aplicație permisă pentru fiecare SOLICITANTĂ.
 2. Retrimiterea aplicațiilor modificate și îmbunătățite nu este permisă.
 3. Termenele limită de aplicare trebuie respectate cu strictețe.
 4. În procesul de evaluare, vor fi acceptate numai Aplicațiile complete.

2.7 Aplicarea la proiect

Solicitantele își vor depune aplicația de participare până pe 29.04.2022(extins), prin e-mail la Irina.grisca@ihub.world.

Solicitantele sunt responsabile pentru a se asigura că exprimarea intereselor lor este primită în conformitate cu instrucțiunile menționate aici. Aplicațiile cu întârziere pot fi luate în considerare la discreția SEED FORUM.

Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului Apel pot fi depuse până cel târziu la 25.04.2022, ora 18:00, ora locală a Chișinăului, prin e-mail la adresa Irina.grisca@ihub.world. Întrebările trebuie depuse în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate.

Doar răspunsurile scrise, emise de SEED FORUM vor fi considerate oficiale și vor avea importanță în procesul de aplicare și evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații SEED FORUM sau de la orice altă entitate nu ar trebui să fie considerată un răspuns oficial la orice întrebări referitoare la această rundă de aplicare.

 

Procesul de evaluare și termenul de anunțare a rezultatelor

Evaluarea se va face pe baza următoarelor criterii:

Criteriul

Puncte maxime

Detalii

Motivarea

25 puncte

Scrisoarea de motivație trebuie scrisă în limitele menționate mai sus (300-500 de cuvinte). Prin această scrisoare ar trebui să exprimați de ce aplicați, care sunt nevoile și motivația dvs. și de ce ar trebui să fiți selectată pentru acest premiu.

Relevanță

25 puncte

Experiența și expertiza solicitantei, activitatea curentă ar trebui să fie în concordanță cu scopul de a Sprijini inițiativele private de a implica femei liber profesioniste și antreprenori.

Impact

25 puncte

Care va fi impactul activității candidatei pe durata acordării premiului.

Sustenabilitate

25 puncte

Cum va fi asigurată sustenabilitatea activității candidatei după încheierea perioadei premierii.

 

Solicitantele vor fi informate cu privire la rezultate prin e-mail pe data de 4.05.2022 .Login

Register